Trung Tâm Baca

Chuyên luyện thi năng khiếu thiếu nhi. Phát triển năng khiếu thiếu nhi, sáng tạo... màu sắc và handmade.

New Bảng tin

Trung Tâm Baca 3 Năm trước
SỰ QUAN TRỌNG CỦA MÀU SẮC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
Trung Tâm Baca 3 Năm trước
Vài năm gần đây, chương trình giảng dạy tại các trường học đang dần thiên về các môn chủ đạo như học đọc và toán…và cắt giảm các tiết học liên quan tới hội họa, nhiều phụ huynh cho rằng, học mỹ thuật, vẽ vời là không cần thiết. Điều này khiến cho mỹ thuật